Användarvillkor

ÖVERBLICK

Denna webbplats drivs av Flactech. Över hela webbplatsen refererar termerna "vi", "oss" och "vår" till Flactech. Flactech erbjuder dig denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats, på villkor att du godkänner alla här angivna villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden.

Genom att besöka vår webbplats eller köpa något från oss deltar du i vår "Service" och godkänner att följa följande användarvillkor ("Användarvillkor", "Villkor") samt ytterligare villkor och policyer som hänvisas till här eller som finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa Användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att bindas av dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Användarvillkor anses vara ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa Användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av Användarvillkoren. Du kan när som helst granska den mest aktuella versionen av Användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter publicering av ändringar utgör accept av dessa ändringar.

Vår butik är värd för Shopify. De tillhandahåller oss med den online e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 – ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN

Genom att godkänna dessa Användarvillkor försäkrar du att du har nått myndig ålder i din stat eller provins där du bor, eller att du har nått myndig ålder i din stat eller provins och gett oss ditt samtycke till att låta dina minderåriga beroende använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål, och du får inte heller, i användningen av Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur. Ett brott eller brott mot något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina Tjänster.

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka service till någon av någon anledning när som helst. Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till och anpassa sig till tekniska krav i nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen där tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss. Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa Villkor.

AVSNITT 3 – NÖJDHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATIONEN

Vi är inte ansvariga om information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte lita på eller användas som enda grund för beslut utan att konsultera primära, mer precisa, mer kompletta eller mer aktuella informationskällor. Allt förlitande på materialet på denna webbplats sker på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA

Priserna för våra produkter kan ändras utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst. Vi ska inte vara ansvariga för dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, suspension eller avbrott i Tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och omfattas av retur- eller utbytesbara endast enligt vår returpolicy. Vi har gjort vårt bästa för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt. Vi förbehåller oss rätten att begränsa försäljningen av våra produkter eller Tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktprissättning kan ändras när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta någon produkt. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna. Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 – KORREKTHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra någon beställning du lägger hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort, och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs vid tidpunkten för beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som, enligt vår bedömning, verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du godkänner att ge aktuell, komplett och exakt köp- och kontoinformation för alla inköp som gjorts i vår butik. Du godkänner att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, vänligen granska vår Returpolicy.

AVSNITT 7 – VALFRITT VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll över eller ingång till.

Du erkänner och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg ”som de är” och ”som tillgängliga” utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi ska inte ha något ansvar som uppstår på grund av eller relaterat till din användning av valfria tredjepartsverktyg.

All användning av valfria verktyg som erbjuds genom webbplatsen är helt på egen risk och skön och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor som verktygen tillhandahålls av respektive tredje part leverantör(er).

Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa Användarvillkor.

AVSNITT 8 – TREDJE PART LÄNKAR

Vissa innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via vår Service kan inkludera material från tredjeparter.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan dirigera dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och har något ansvar eller ansvar för några tredjepartsmaterial eller webbplatser, eller för några andra material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för några skador eller förluster som orsakas av köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med några tredje part webbplatser. Vänligen granska noggrant tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du engagerar dig i någon transaktion. Klagomål, påståenden, bekymmer eller frågor om tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 – ANVÄNDAR KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄGG

Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika inlämningar (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, med posten eller på annat sätt (kollektivt, 'kommentarer'), godkänner du att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i alla medium alla kommentarer som du skickar till oss. Vi är och ska vara under ingen skyldighet (1) att hålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för några kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer i vårt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, förtaligt, ärekränkande, pornografiskt, obscen eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa Användarvillkor.

Du godkänner att dina kommentarer inte kommer att bryta mot några rättigheter från någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtaligt eller på annat sätt olagligt, missbrukande eller obscent material, eller innehålla några datorvirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredjeparter när det gäller ursprunget för några kommentarer. Du är ensam ansvarig för några kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och antar inget ansvar för några kommentarer som postas av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 – PERSONLIG INFORMATION

Din överföring av personlig information genom butiken regleras av vår sekretesspolicy.

AVSNITT 11 – FEL, OEXAKTHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, oexaktheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, oexaktheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning). Vi åtar oss inte att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prissättning information, utom som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum tillämpat i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör tas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud enligt Användarvillkoren, är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot några internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter från andra; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, förtala, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) att skräppost, phish, pharm, förtext, spinna, krypa eller skrapa; (j) för något obscen eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 – ANSVARSFRISKRIVNING; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, punktlig, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att då och då kan vi ta bort tjänsten för obestämda perioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten är (utom som uttryckligen anges av oss) tillhandahållna 'som de är' och 'som tillgängliga' för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttrycklig eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inga fall ska Flactech, våra direktörer, tjänstemän, anställda, filialer, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för några skador, förluster, fordringar eller några direkta, indirekta, oavsiktliga, straffande, speciella eller följdskador av något slag , inklusive, utan begränsning förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive försummelse), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsten eller några produkter som erhållits med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, några fel eller utelämnanden i något innehåll, eller några förluster eller skador av något slag som uppstått till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följd- eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vår ansvarighet begränsas till den maximala omfattningen som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 – SKADESTÅND

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oskadlig Flactech och vårt moderbolag, dotterbolag, filialer, partner, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokaters avgifter, gjorda av tredje part på grund av eller som uppstår ur ditt brott mot dessa Användarvillkor eller de dokument de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller rättigheterna för en tredje part.

AVSNITT 15 – SEVERABILITET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor bestäms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå genomföras i den fullaste omfattning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa Användarvillkor, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra kvarvarande bestämmelser.

AVSNITT 16 – UPPSÄGNING

Skyldigheterna och ansvarigheterna för parterna som har uppstått före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av denna överenskommelse för alla ändamål.

Dessa Användarvillkor är effektiva såvida de inte upphävs av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa Användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du i vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, med att följa någon term eller bestämmelse i dessa Användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan förvarning och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller upp till och med datumet för uppsägning; och/eller därmed kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 – HELHETSÖVERENSKOMMELSE

Misslyckandet av oss att utöva eller genomföra någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor utgör inte ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med Tjänsten utgör hela överenskommelsen och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av Användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa Användarvillkor ska inte tolkas mot den utarbetande parten.

AVSNITT 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i USA.

AVSNITT 19 – ÄNDRINGAR I ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Du kan granska den mest aktuella versionen av Användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller Tjänsten efter att ändringar av dessa Användarvillkor har publicerats utgör ett godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om Användarvillkoren ska skickas till oss på support@flactech.com.